email:
wikom@korsze.pl
wikom@mailbox.olsztyn.pl

odczyt wodomierzy:
odczyt@wikom.korsze.pl

NIP 742-000-01-86
REGON 510051304

KRS 0000209019
Kapitał zakładowy 2.174.500,00 zł

Konto:
BOŚ O/Olsztyn
66154010722107500005710001


___________________________

CAŁODOBOWE POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE

Telefon 89 754-01-84

___________________________"WIKOM" Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o. w Korszach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Zarządu Miasta w Korszach z dnia 1 sierpnia 2002 r. znak: GT.6225-6/02.


* * * * * * * * * *
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENÓW MIASTA KORSZE 01.07.2017-31.12.2017

 • pobierz


  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENÓW GMINY KORSZE 01.07.2017-31.12.2017

 • pobierz

  * * * * * * * * * *  OŚWIADCZENIE O STANIE WODY Z UJĘCIA MIEJSKIEGO W KORSZACH

 • pobierz


  SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH 09-13.06.2014 R. CZ.I

 • pobierz


  SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH 09-13.06.2014 R. CZ.II

 • pobierz


  OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

 • pobierz